Mijn werkgever heeft loonsanctie UWV, wat betekent dit voor mij als werknemer?

Teken bezwaar aan

Werkgever en werknemer hebben het recht om in bezwaar te gaan bij een loonsanctie. Is een bezwaar haalbaar? Hoe stel je nou zo’n bezwaar op? Welke dingen moet je naar voren brengen? En hoe zorg je voor een sterke, inhoudelijke onderbouwing? Accuraat helpt om succesvol bezwaar in te dienen.

Wat is een loonsanctie van het UWV?

Het UWV checkt of de werkgever alles gedaan heeft wat wettelijk gezien van werkgevers verwacht mag worden in het re-integratieproces. Als het UWV niet tevreden is over die inspanningen kan het UWV een loondoorbetalingsplicht van maximaal 52 weken opleggen. Dan betaalt de werkgever nog tot maximaal één jaar extra loon aan de zieke medewerker.

Meest voorkomende redenen loonsanctie

Loonsancties worden om meerdere redenen opgelegd, maar dit zijn de meest voorkomende redenen van loonsanctie:

  • te vroeg afsluiten spoor 1
  • te laat inzetten spoor 2

Het is absoluut zinvol om naar de mogelijkheden van bezwaar aantekenen te kijken. Wij adviseren dit altijd te doen.

Bezwaar maken tegen loonsanctie UWV

De werkgever ziet alleen maar: ik krijg een loonsanctie. Terwijl wij vanuit Accuraat meer naar de details kijken waarop die loonsanctie is gebaseerd en daar op inzoomen; wat is de reden dat het UWV een loonsanctie oplegt? Wat omschrijven ze?

Vervolgens gaan we kijken; is dat billijk? Moeten we nog iets onderbouwen zodat het in een ander daglicht komt te staan? Als we denken dat de loonsanctie ontvankelijk is voor bezwaar wordt dit ingediend.

We blijven ook na afloop beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.

Loonsanctie reparatie

Een loonsanctie kan bekort worden door deze te repareren, zoals het UWV dit noemt. Hiervoor moeten de tekortkomingen weggewerkt worden. Accuraat kan ondersteunen in de realisatie hiervan, zodat er zo snel mogelijk een bevredigend resultaat behaald wordt en de sanctie stopgezet wordt.

Benieuwd naar de mogelijkheden?