Door ziekte of ongeval voor langere tijd uitgevallen op werk?

Krijg duidelijkheid over de toekomst van je loopbaan

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heb je de eerste 2 jaar recht op
een doorbetaling van het loon. Jouw werkgever is volgens de WVP verplicht om alle mogelijkheden van jouw re-integratie te onderzoeken. Een arbeidsdeskundig onderzoek is dan een gebruikelijke stap om hierover een goed advies te krijgen. Je krijgt hiermee snel inzicht en duidelijkheid over de te nemen vervolgstappen richting werk.

Wat kun je als werknemer verwachten bij een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vanuit wetgeving is de werkgever volledig verantwoordelijk voor het begeleiden van de re-integratie van de zieke medewerker gedurende 2 jaar. Daarin wordt vanzelfsprekend ook een actieve rol van de werknemer verwacht. Hierop zijn beide partijen aan te spreken. Het gaat tenslotte om jouw toekomst, je werkplezier nu en verantwoord je pensioen halen.

Om vanuit een compleet beeld te kunnen adviseren gaat de arbeidsdeskundige van Accuraat apart in gesprek met jou en de werkgever. De medische beoordeling van de bedrijfsarts dient hiervoor als basis. Het onderzoek wordt zorgvuldig gedaan en met respect voor alle partijen. Met behulp van onze kennis van alle relevant wet- en regelgeving, de gesprekken en de informatie van de bedrijfsarts brengen we ons advies uit. Dat doen we altijd onafhankelijk.

Jij en je werkgever ontvangen een conceptrapport waarin onze conclusies en adviezen zijn verwoord. Hierop kan vanuit beide partijen een reactie worden gegeven en dit wordt zo nodig verwerkt. Hierna volgt het definitieve rapport. Na oplevering blijven we beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.


Het resultaat?

Een helder advies waarin de vervolgstappen duidelijk zijn verwoord

De volgende vier vragen komen altijd aan bod binnen het onderzoek:

  1. Kan de werknemer terug naar het eigen werk? Oftewel, is dit eigen werk nog passend?

  2. Zoniet, is het eigen werk dan passend te maken? Met bijvoorbeeld materiële of organisatorische aanpassingen.

  3. Wanneer het ook niet passend te maken is, is er dan ander passend werk bij de eigen werkgever? Oftewel, wat heb je als werkgever nog meer aan functies in huis en zit daar iets tussen wat passend zou kunnen zijn?

  4. Als alle opties in eigen huis niet geschikt zijn, welke mogelijkheden zijn er om de werknemer naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?


Stel je bent wegens ziekte uitgevallen. Dan kijken we: wat houdt die functie in?

Wat is de reden dat het niet meer kan? Hoe verhouden deze beperkingen zich tot de belasting van de functie? Hiervoor brengen we in de regel ook een bezoek aan de werkplek. Wanneer het eigen werk toch te belastend blijkt te zijn dan kijken we ook naar mogelijke aanpassingen van het eigen werk. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden dan onderzoeken wij of er ander passend werk binnen de organisatie is. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat deze functie ook meteen vacant is.

Mensvisie & Oog houden

“Ik heb Accuraat Verbindt leren kennen als een oplossingsgerichte samenwerkingspartner. Met een warme mensvisie en oog houdend voor alle belanghebbenden hebben we de afgelopen jaren een prettige samenwerking ontwikkeld die hopelijk nog vele jaren mag duren.”

Karin Koekkoek

Re-integratie eerste spoor of tweede spoor, wat betekent dit?

Er wordt in eerste instantie altijd beoordeeld of terugkeer bij de eigen werkgever mogelijk is. Of dit nu in de eigen functie is of op een andere functie binnen de organisatie. Dat wordt re-integratie van het eerste spoor genoemd.

Wanneer uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is wordt er gezocht of er buiten de organisatie bij een andere werkgever mogelijkheden zijn om terug aan het werk te gaan. Dit heet re-integratie van het tweede spoor.

Werkhervattingsadvies

Wanneer blijkt dat het eigen werk nog steeds passend is te maken dan volgt er een werkhervattingsadvies. Oftewel, hoe ga je weer aan het werk? We helpen je met dit advies om tot een gedegen opbouw binnen het eigen werk te komen.

Beroepscode SRA

Wanneer je als werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt, wil je er zeker van zijn dat je met een professionele arbeidsdeskundige te maken hebt. Daarom werken alle arbeidsdeskundigen van Accuraat volgens de beroepscode Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), zoals opgesteld door De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Met een registerarbeidsdeskundige is zowel de kundigheid als het ethische aspect gewaarborgd.

De NVvA beschrijft het vakgebied van de arbeidsdeskundige als volgt:

  • De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.

  • De arbeidsdeskundige geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt.

  • De arbeidsdeskundige coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

  • Waar een bedrijfsarts onderzoekt wat een werknemer functioneel zou kunnen, maakt de arbeidsdeskundige de vertaling van de functionele mogelijkheden naar de dagelijkse praktijk van de werknemer bij de werkgever. Zowel de bedrijfsarts als de arbeidsdeskundige gaan dus uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de beperking.

De beroepscode omvat de gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige moet voldoen om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek: