Sinds 1 januari 2020 helpen we werkgevers en werknemers in Nederland.

Daarvoor deden wij dit ook, alleen los van elkaar. wij hebben onze krachten gebundeld om gezamenlijk een passende oplossing rondom ziekteverzuim te bieden waarin de inzetbaarheid van de medewerker optimaal wordt benut. Dát is wat ons drijft.

In deze driehoek nemen we alle facetten mee:

Zo werken wij

In ons dagelijks werk als arbeidsdeskundigen geven we zorgvuldig en onafhankelijk advies dat aansluit bij de wetgeving en ten goede komt aan de ontstane verzuimsituatie.

Daarom werken we volgens een aantal principes:

We zijn Accuraat Arbeidsdeskundig Advies

Met Accuraat willen we vooral aangeven op welke wijze we ons werk zien en doen. Er hangt veel van arbeidsdeskundig werk af. Op het moment dat je een advies geeft over de toekomst van iemands loopbaan dan moet daar een zorgvuldige en gedegen afweging aan vooraf gaan. Al onze arbeidsdeskundigen zijn geregistreerd bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), het kwaliteitskeurmerk van de beroepsgroep van de arbeidsdeskundigen en werken daarmee volgens de beroepscode SRA.

Daarmee zijn wij aanspreekbaar op onze onafhankelijkheid en inhoudelijke kwaliteit.


We geven advies waar je écht verder mee kunt

Advies wat iemand daadwerkelijk verder helpt. In heldere taal. Leesbaar en duidelijk, wat begrepen wordt door alle betrokken partijen.


We werken met een vast aanspreekpunt

We hechten veel waarde aan de zorgvuldigheid van het arbeidsdeskundig proces. Door met een vaste arbeidsdeskundige per dossier te werken wordt dit gewaarborgd en is de deskundige volledig op de hoogte van alle onderdelen in het verzuimdossier. Dat komt een passende advies ten goede. Ook voor de betrokkenen partijen is dit wenselijk wanneer er na oplevering van een rapportage nog om uitleg en ondersteuning wordt gevraagd.


Wanneer klanten ons bellen voor een vraag, krijgen ze een antwoord.

Ons werk is een momentopname. Wat vandaag uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt, kan volgende week door de veranderde belastbaarheid volledig anders zijn. Waardoor het

verhaal anders wordt. We zijn daarom graag sparringpartner voor zowel werkgever als werknemer zowel voor, tijdens en na het arbeidsdeskundig onderzoek. Ook na oplevering van de rapportage blijven we beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.

Korte lijnen & Klantgericht

“Korte lijnen, uitstekend advies en klantgericht. Zowel naar werkgever, leidinggevenden als medewerkers van Driezorg”

HR afdeling

Kern-Team

Accuraat beschikt over een ruime hoeveelheid arbeidsdeskundigen, projectmanagers en specialisten. Wil je kennismaken? Ons kernteam is telefonisch bereikbaar, maar ook via email.

Dirk Odolphy
Partner / Senior Arbeidsdeskundige

Mijn naam is Dirk Odolphy en ik ben sinds 2009 werkzaam als arbeidsdeskundige. Hiervoor heb ik als (bedrijfs)fysiotherapeut bij een grote zorginstelling gewerkt. Deze kennis en ervaring neem ik dankbaar mee binnen mijn werk als arbeidsdeskundige.

Een belangrijke les die ik binnen de zorg leerde is dat het niet alleen gaat over wat je kunt, maar zeker ook over hoe je met situaties omgaat. Dit vind ik erg belangrijk binnen mijn werkwijze, kijken naar keuzes en dit stimuleren.

Ook het belang van samenwerken met alle betrokkenen pas ik toe binnen het werk als arbeidsdeskundige; weten wat je grens is, maar wel met anderen meedenken om te komen tot de best passende oplossing.

Als laatste vind ik het van belang dat een vraag een duidelijk antwoord verdient. Ook op een later moment, na een onderzoek, kun je als arbeidsdeskundige toegevoegde waarde hebben. Je werkt met mensen en hun toekomst, hier kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.

MeerMinder
Peter Kuiper
Senior Arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige ben ik adviseur voor zowel werkgever als werknemer. Tijdens, maar ook ter voorkoming van langdurig verzuim. Het analyseren van de situatie en het formuleren van een advies vormen volgens mij de kern van mijn werk.

Daarbij is steeds een heldere communicatie met alle betrokkenen en een onafhankelijke opstelling iets waaraan ik veel waarde hecht. Hoewel een advies voor betrokkenen niet altijd prettig is moet in ieder geval duidelijk zijn hoe dit advies tot stand is gekomen.

MeerMinder
Esther Geerligs
Office Manager

Mijn naam is Esther Geerligs en ik maak als Officemanager deel uit van het Accuraat-team. Nadat ik ruim 15 jaar binnen de overheid werkzaam ben geweest in het bestuurs- en strafrechtelijk domein was het tijd voor een nieuwe stap in mijn loopbaan. In mijn geval betekende dat een carrièreswitch en heb ik mijn werkgeluk gevonden bij Accuraat.

Als Office Manager ben ik verantwoordelijk voor een goed verloop van alle werkzaamheden op kantoor. Daarnaast houdt ik mij actief bezig met de doorontwikkeling van het bedrijf zonder voorbij te gaan aan de waarden waar Accuraat voor staat. In mijn vrije tijd probeer ik samen met mijn gezin maximaal van het leven te genieten.

MeerMinder
Niek Zantingh
Senior Arbeidsdeskundige

Mijn naam is Niek Zantingh en voorheen werkte ik als HR adviseur waaronder op het gebied van duurzaam inzetbaarheid. Ik ken dus ook de andere kant. Die ervaring neem ik mee in mijn werk als arbeidsdeskundige.

Die duurzame inzetbaarheid maakt dat ik graag verder kijk dan alleen het werkende leven. En ik ben van mening dat werknemers daar vaker over na mogen denken. Je hebt ook nog een leven na je pensioen. Wil je dan al je kruit verschieten tijdens het werken of wil je ook nog kunnen genieten van het leven, de kleinkinderen en al het andere moois wat het te bieden heeft?

MeerMinder
Sylvia Krosse
Office Manager

Mijn naam is Sylvia Krosse en ik werk sinds 1-2-2022 bij Accuraat Arbeidsdeskundig Advies in Doetinchem als back office medewerker. Daarvoor heb ik altijd als kinderverpleegkundige in het ziekenhuis gewerkt op de kinderafdeling. Dit werk heb ik altijd met veel plezier gedaan vanaf mijn 18e jaar.

Vanwege medische klachten heb ik in maart 2020 mijn werk als verpleegkundige moeten stoppen. Thuiszitten en niets doen was geen optie voor mij. Vandaar dat ik heel hard op zoek ben gegaan naar ander passend werk.

En wat is het dan toch fijn als je zo gemotiveerd bent om werk te vinden dat lukt! Vandaar dat ik dit werk ook zo dankbaar vind om te doen. Iets voor een ander kunnen betekenen! Iemand helpen die zelf ook gemotiveerd is om een passende baan te vinden. Als dit dan met ons team lukt, hoe mooi kan het zijn dat iemand dan weer, net als ikzelf, gelukkig is met zijn leven en actief kan deelnemen aan de maatschappij. Zo voel je je weer betrokken bij het sociale werkende leven. Als iemand daarvoor gaat, vind ik het zeer dankbaar om daar een steentje aan bij te dragen.

MeerMinder

Onze Diensten

Beroepscode SRA

Wanneer je als werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt, wil je er zeker van zijn dat je met een professionele arbeidsdeskundige te maken hebt. Daarom werken alle arbeidsdeskundigen van Accuraat volgens de beroepscode Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA), zoals opgesteld door De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Met een registerarbeidsdeskundige is zowel de kundigheid als het ethische aspect gewaarborgd.

De NVvA beschrijft het vakgebied van de arbeidsdeskundige als volgt:

  • De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.

  • De arbeidsdeskundige geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt.

  • De arbeidsdeskundige coacht mensen bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk en inkomen.

  • Waar een bedrijfsarts onderzoekt wat een werknemer functioneel zou kunnen, maakt de arbeidsdeskundige de vertaling van de functionele mogelijkheden naar de dagelijkse praktijk van de werknemer bij de werkgever. Zowel de bedrijfsarts als de arbeidsdeskundige gaan dus uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de beperking.

De beroepscode omvat de gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige moet voldoen om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek: