Zeker weten dat het verzuimdossier op orde is?

Kies voor een grondige verzuimdossier check

Als werkgever ben je volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht om alle mogelijkheden van re-integratie te onderzoeken. Hierin kan het meekijken van de arbeidsdeskundige van toegevoegde waarde zijn.

Het UWV toetst je re-integratie inspanningen aan de hand van het verzuimdossier. Ben je al enige tijd bezig met het begeleiden van een zieke medewerker en ben je benieuwd of je het goed doet? Met een zorgvuldige check op het verzuimdossier laat je onderzoeken of het verzuimdossier volledig is of dat er nog wat zaken missen. Hier brengen we deskundig advies over uit.

Hoe werkt een verzuimdossier check?

Als werkgever moet je alle stappen zetten zoals ze door de wetgever bedoeld zijn. De WVP geeft een duidelijk tijdspad. Te vroeg afsluiten van een spoor 1 of het te laat inzetten van spoor 2 zijn veelvoorkomende redenen voor loonsanctie voor het UWV. Als arbeidsdeskundigen kunnen wij middels een dossiercheck inhoudelijk beoordelen of
dit volgens de geldende regels gedaan is.

Wanneer je ons het verzuimdossier laat inzien, onderzoeken wij waar eventuele risico’s liggen. En hoe deze opgelost kunnen worden, zodat je voldoet aan de gestelde eisen. Wij wijzen je op het belang van tijdige dienstverlening en acties.

We leveren een analyse aan waaruit de mate van volledigheid van het dossier blijkt. Na oplevering van de analyse blijven we beschikbaar voor uitleg en ondersteuning.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek: